Head Ida-Virumaa inimesed, me seisame koos Eesti ja Euroopa Liidu lävepakul. Parlamendi valimiste eel soovime arutada teiega neid küsimusi, mis meie piirkonna arengule on kõige olulisemad. Töötame selle nimel, et kõik Ida-Virumaa inimesed tunneksid end siin - kodus - kindlalt ja turvaliselt. Igaüks loeb!

 

1.   75 protsenti Ida-Virumaalt laekuvatest põlevkivi kaevandamisega ressursitasudest suuname tagasi Ida-Virumaale ning kasutame seda tulu kogu Ida-Virumaa arendamiseks, sh maakonna arengustrateegia ellu viimiseks.

 

 

2.   Ühendame Narva ja Jõhvi linnad esialgu 2+1 maantee abil. Tihendame Narva-suunalist Eesti-sisest rongiliiklust ning võtame kasutusele elektrirongid Narva-Tallinna ja Narva-Tapa-Tartu liinil. Ehitame välja Sillamäe sadama  reisiterminali, toetame Ida-Viru väikesadamate arendamist ning ehitame lõpuni Narva jõe suudme muuli.

 

3.   Seisame korruptsiooni  ja ringkäenduse vastu kohalikes omavalitsustes.

 

 

4. Peatame väljarände Ida-Virumaalt ja kasvatame sisserännet. Toetame uute, vähemalt Eesti keskmist palka pakkuvate töökohtade loomist, samuti seisame head noortele spetsialistidele kodu rajamise programmi eest. Maksame ettevõtjatele palgatoetust ja parandame elukeskkonda. Toetame kohalikku eestlust.

 

5.   Toome Ida-Virumaale Tartu Ülikooli kliinikumi tasemel meditsiini. Parandame ligipääsu esmatasandi arstiabile ning toetame tervisekeskuste rajamist ja rekonstrueerimist. Toetame hooldekodude rajamist, arvestades piirkonna elanikkonna vananemist.

 

 

6.   Toetame ülikoolide kolledžite arengut Ida-Virumaal, makstes neile piirkondlikku toetust Kindlustame Sisekaitseakadeemia Narva õppekompleksi rajamise aastaks 2020. Töötame läbi Narva rahvusvahelise IT-Akadeemia rajamise idee.

 

7.   Maakonna ettevõtlus vajab mitmekesistamist. Riik töötab välja perspektiivplaani keskkonnasäästliku põlevkivitööstuse arendamiseks ja seisab hea töökohtade säilimise eest. Tervist eriti kahjustavate ja  raskete töötingimustega tootmisaladel nagu mäe- ja keemiatööstus töötame penisonilisa nimel.

 

 

8.   Arendame Ida-Virumaa Eesti üheks populaarsemaks turismisihtkohaks. Kujundame Narva piiripunkti külastajasõbralikuks. Töötame investeeringute nimel uute majutusasutuste loomiseks.​

 

9.   Jätkame Kohtla-Järve ja Narva riigigümnaasiumite  rajamist ja sisulist väljaarendamist. Kaasame kogukonna võrdse partnerina. Toetame koosõppiva kooli ideed alates lasteaiast. Loome kõigile soovijatele võimaluse õppida tasuta eesti keelt.

 

10.   Arendame välja liikumisharrastuseks sobivad kergliiklusteed, loodusrajad ning toetame valgustatud suusaradade rajamist. Tagame, et igal noorel oleks võimalik osaleda vähemalt ühes tasuta sporditrennis. Rajame multifunktsionaalse maakonna spordikeskuse.

 

 

11.   Toetame kohalikke algatusi ja kodanikeühendusi, sealhulgas asumiseltse ja elutähtsaid teenuseid osutavaid algatusi piirkonna väljakutsete lahendamisel.  

 

12.   Hoiame asumite lähedal lageraiet kontrolli all ning seisame metsa mõistliku majandamise eest. Toetame piirkonna keskkonnaprobleemide lahendamist kodanikuinitsiatiivi abil.

5593 5078

katri.raik.siseminister

sde-facebook.png